Tập đoàn NOVAON

Net Tech Manager

 • Wage:

  9,000,000~ 12,000,000
 • Time:

  8h/ngày
 • Experience:

  10 năm
 • Sex:

  Nam
 • Level:

  Tốt nghiệp ĐH / Kỹ sư hạ tầng
 • Address:

  TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

• Đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ, VSMT trong phạm vi công việc mình phụ trách
trong dự án đúng theo kế hoạch được duyệt
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của TB QLDA và GĐ B.ĐHDA
• Thực hiện báo cáo hàng ngày cho TB QLDA
• Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của TB QLDA hoặc
đột xuất
• Quản lý, điều phối các nhà thầu tư vấn, xây lắp tham gia dự án trong lãnh vực được
TB QLDA phân công.
• Phối hợp cùng đơn vị TVGS, giám sát và nghiệm thu chất lượng công việc xây lắp
của nhà thầu, lập các báo cáo không phù hợp (nếu cần);

Chính sách lương

Hệ thống lương của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, đánh giá toàn diện dựa trên yêu cầu vị trí công việc (P1); kỹ năng, năng lực cá nhân (P2) và hiệu quả, thành tích công việc của nhân viên (P3). Đồng thời, hệ thống lương cũng đảm bảo tính cạnh tranh với các Công ty cùng ngành.

Chính sách phúc lợi

CBNV được xem xét mua cổ phiếu ưu đãi để trở thành cổ đông của công ty khi công ty phát hành thêm cổ phiếu

• Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) & bảo hiểm tai nạn công trường đầy đủ
• Hỗ trợ thu nhập khi nghỉ thai sản, ngoài khoản thanh toán từ phía bảo hiểm
• Hỗ trợ phụ cấp đi công trình xa (ăn ở, đi lại…) cho CBNV điều động đi công trình ở
tỉnh ngoài TP. HCM
• Đồng phục hàng năm cho toàn thể CBNV công ty
• Tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
• Tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn thể nhân viên hàng năm theo tình hình tài
chính.
• Thăm hỏi, động viên trong các trường hợp nhân viên, gia đình có người ốm; tặng
quà cho nhân viên khi cưới hỏi, sinh con; tặng quà cho nhân viên nữ nhân ngày 8/3
và 20/10; tặng quà cho con em cán bộ nhân viên nhân ngày 1/6 …
• Chính sách hỗ trợ cho CBNV khó khăn một cách hợp lý
• Thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể

Chính sách đào tạo, huấn luyện & PT nghề nghiệp

Đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài Công ty không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên. Đặc biệt đối với các vị trí quản lý cấp cao/cấp trung, chuyên viên và một số vị trí khác yêu cầu về chứng chỉ chuyên môn.

Chính sách thăng tiến & thu hút nhân tài

• Người lao động trong Công ty luôn có nhiều cơ hội để thử thách làm việc ở các vị trí khác nhau trong Ban chỉ huy/Bộ phận như thuyên chuyển vị trí, nơi công tác, đồng thời được bổ nhiệm thăng tiến các vị trí quản lý cao hơn phù hợp với năng lực, khả năng, kỹ năng và hướng phát triển sự nghiệp của từng nhân viên.

• Người lao động được hưởng chế độ lương thưởng, phúc lợi được xây dựng cạnh tranh với các Công ty cùng ngành nhằm thu hút cũng như “giữ chân” các cán bộ có năng lực giỏi muốn công hiến lâu dài cho Công ty

Chính sách kỷ luật

• Tuân thủ các Nội quy, quy chế Công ty
• Nghiêm khắc thi hành các Quyết định điều động, thuyên chuyển công tác; phân công công việc của cấp trên
• Không được tiết lộ thông tin kinh doanh của Công ty; không được sao chép
hoặc đem thông tin của Công ty ra ngoài, ảnh hưởng đến lợi ích, uy tín của Công ty.
• Không được tiết lộ thông tin về thu nhập cá nhân.

Môi trường làm việc và các hoạt động xã hội khác

• Công ty có chế độ khen thưởng kịp thời bằng hiện vật và tinh thần, động viên sự hăng hái làm việc, kích thích sự sáng tạo, tinh thần cống hiến của CBCNV. Chính sách khen thưởng sẽ được từng bước cải tiến để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường lao động giúp tăng động lực đối với lao động hiện tại và thu hút người lao động giỏi từ bên ngoài.

• Hiệu quả chung của toàn dự án và đóng góp cho sự phát triển không ngừng của Công ty.

Hạn nộp hồ sơ

21/12/20122 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ trước)

Other recruitment